Τουρκικά
[Βενετικτέ]: [Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων], 1782
10, [2], 282 σ.
  • Τζέμι Χριστιανλιγίν Κιφαετλιγί ιτζήν, Αγιανλαρίν Ιζνίγιλον, Βινετικτέ Πασμαϊά Βεριλτεί

[Ψαλτήριον Δαβίδ Πατισσάχ βε Παγαμπερίν τεσπιχατλάριλαν περαπέρ]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τζέμι Χριστιανλιγίν Κιφαετλιγί ιτζήν, Αγιανλαρίν Ιζνίγιλον, Βινετικτέ Πασμαϊά Βεριλτεί
    1. Ψαλτήρια