Τουρκικά
Βενέτικτε: Μιχαήλ Γλυκεί Πασματζητάν, 1795
iv, 396 σ.
  • Τεφσίρ ολουνμούς σίμτι ικιντζή κερρέ μπασμαγιά βεριλτή Χριστιανλαρίν κιφαετλιγή, βέ χελασληγή ιτζίν. Βενέτικτέ Μπασμαγιά Βεριλτι Αγιανλαρίν Ιζνίγιλεν. Βέ πακιλτί, ζίατε τεκμίλ ολουντου, άσλα γιαγνησί γιόκτουρ νοξανλίκ ουζερέ

Νέος Θησαυρός Αγγιλάν κιτάπ : γιάνε Γεγγή Χαζνέ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τεφσίρ ολουνμούς σίμτι ικιντζή κερρέ μπασμαγιά βεριλτή Χριστιανλαρίν κιφαετλιγή, βέ χελασληγή ιτζίν. Βενέτικτέ Μπασμαγιά Βεριλτι Αγιανλαρίν Ιζνίγιλεν. Βέ πακιλτί, ζίατε τεκμίλ ολουντου, άσλα γιαγνησί γιόκτουρ νοξανλίκ ουζερέ
    1. Θρησκεία -- Διδασκαλία