Τουρκικά
[Εν Λειψία της Σαξωνίας]: [Παρά Ιωάννη Γόττλοπ Εμμανουήλ Βρέιτκοπφ], 1780
80 σ.
  • Το αντίτυπο είναι ακέφαλο και συσταχωμένο με τα: Ρισαλεγί Σερίφ, 1784 και Πεγιούκ Αραπασταντά Κεφρό σεχερηντέ Αρχιεπίσκοπος Άγιος Γρηγεντιοσούν την μουτζετελεσί Γιαουτί Ερβάνηλαν, 1800

[Προσκηνητάριον της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Το αντίτυπο είναι ακέφαλο και συσταχωμένο με τα: Ρισαλεγί Σερίφ, 1784 και Πεγιούκ Αραπασταντά Κεφρό σεχερηντέ Αρχιεπίσκοπος Άγιος Γρηγεντιοσούν την μουτζετελεσί Γιαουτί Ερβάνηλαν, 1800
    1. Προσκυνητάρια
    2. Ιερουσαλήμ
    3. Παλαιστίνη -- Θρησκεία