[Προσκηνητάριον της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Σεραφείμ ο εκ Πισσιδίας, Μητροπολίτης Αγκύρας
  5. Λειψία [[Εν Λειψία της Σαξωνίας]]: [Παρά Ιωάννη Γόττλοπ Εμμανουήλ Βρέιτκοπφ], 1780
  6. 80 σ.
    • Το αντίτυπο είναι ακέφαλο και συσταχωμένο με τα: Ρισαλεγί Σερίφ, 1784 και Πεγιούκ Αραπασταντά Κεφρό σεχερηντέ Αρχιεπίσκοπος Άγιος Γρηγεντιοσούν την μουτζετελεσί Γιαουτί Ερβάνηλαν, 1800
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές