Τουρκικά
Αθήνατα: Α. Αγγελίδηνιν Πασμασηντά, 1841
225 σ.
  • Τούρκτζεγε τερτζουμέ ολουνούπ κι Χάλια Ικιντζί Τεφά πασμαγιά βεριλμίς τιρ

Ψαλτήριον : γιάνι Ζεπούρι Δαβίδ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τούρκτζεγε τερτζουμέ ολουνούπ κι Χάλια Ικιντζί Τεφά πασμαγιά βεριλμίς τιρ
    1. Ψαλτήρια