Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Ι. Κ. Σεϊτανίδης, 1903
[70] σελ.
  • Κείμενο σε αραβική γραφή

Οθωμανική χρηστομάθεια ήτοι συλλογή διαφόρων εκλεκτών τεμαχίων : Τόμος Α'

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Κείμενο σε αραβική γραφή
    1. Τουρκική γλώσσα -- Διδακτικά βιβλία για ξένους
    2. Αραβική γραφή -- Διδακτικά βιβλία για ξένους