Τουρκικά
9999
197-202, 15-[125] σελ.
  • Το αντίτυπο είναι ακέφαλο, κολοβό και φθαρμένο

[Άγιος Συμεωνούν]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Το αντίτυπο είναι ακέφαλο, κολοβό και φθαρμένο
    1. Συμεών ο Νέος Θεολόγος, (π.957-π.1035)