Τουρκικά
Βενεκτικτέ: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1811
332 σ.
  • Τουρκλισανινά Τζεβηρμήστηρ Εκκλησιάτα Εργκιούν Οκουνούρ

Αζήζ Αποστολοσλαρήν Αμελερή βε Μεχτουπλερή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τουρκλισανινά Τζεβηρμήστηρ Εκκλησιάτα Εργκιούν Οκουνούρ