Αζήζ Αποστολοσλαρήν Αμελερή βε Μεχτουπλερή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Βενετία [Βενεκτικτέ]: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1811
  6. 332 σ.
    • Τουρκλισανινά Τζεβηρμήστηρ Εκκλησιάτα Εργκιούν Οκουνούρ
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές