Τουρκικά
Δερί Σααδετδέ: "Ανατολή" Ματπαασηνδά ταπή Ιδιλμισδίρ, 1891
2 τ. ; 22 εκ.
  • Εσπάπηνη μουπεγίν βε χερ κιούν ζικρ οληνάν Απόστολος, Σεχίδ, Πατέρες, Όσιος βε Τζιλλεκεσλερίν Τερδζεμέι Χαλλερινί Μουχτεβί Μεδζμουάδηρ

Ημερολόγιον : γιανί σερίφ Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησίανην καράρ βε τενσιπί ιλέ ταχσίς οληνάν Δεσποτικαί βε Θεομητορικαί εορτηλερίν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Εσπάπηνη μουπεγίν βε χερ κιούν ζικρ οληνάν Απόστολος, Σεχίδ, Πατέρες, Όσιος βε Τζιλλεκεσλερίν Τερδζεμέι Χαλλερινί Μουχτεβί Μεδζμουάδηρ
    1. Άγιοι -- Συναξάρια
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία