Τουρκικά
Ιστανπόλ: Ευαγγελινός Μισαηλίδης ματπαασηνδά, 1885
809 σ.

Σεϊτανήν Αμουδζά Ζαδεσί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Γαλλική λογοτεχνία -- Μεταφράσεις στα τουρκικά