Τουρκικά
Βενετικτέ: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1806
18, 110, 323-326 σ.
  • Ιμανλού μουουμίν Ορθόδοξος Χριστιανλαρούν κεφαετλιγού ιτζίν, σίμτι κίνε ικιντζί κερέτ, Άγιον Όροζλου Αμπαλή Ζαχαρίανιν ιμτατίγιναν, μπασμαγιά βεριλτεί, βέ Χέρκιμ οκούρσα ούτζ τεφά ο Θεός συγχωρήσει ντεγέ

Ιπτιλά Κελαμί Τζανά Κιφαετλού : Χελασλού Χριστός εφέντιμιζούν, ισκεντζελερού ιτζίν, βέ αζιμετλού ανάστασισί ιτζίν, Ιησούς Χριστοζούν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ιμανλού μουουμίν Ορθόδοξος Χριστιανλαρούν κεφαετλιγού ιτζίν, σίμτι κίνε ικιντζί κερέτ, Άγιον Όροζλου Αμπαλή Ζαχαρίανιν ιμτατίγιναν, μπασμαγιά βεριλτεί, βέ Χέρκιμ οκούρσα ούτζ τεφά ο Θεός συγχωρήσει ντεγέ
    1. Ιησούς Χριστός -- Ανάσταση
    2. Ιησούς Χριστός -- Πάθη