Ιπτιλά Κελαμί Τζανά Κιφαετλού : Χελασλού Χριστός εφέντιμιζούν, ισκεντζελερού ιτζίν, βέ αζιμετλού ανάστασισί ιτζίν, Ιησούς Χριστοζούν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Βαρούχας, Αθανάσιος, ιερομόναχος | Σεραφείμ ο εκ Πισσιδίας, Μητροπολίτης Αγκύρας
  5. Βενετία [Βενετικτέ]: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1806
  6. 18, 110, 323-326 σ.
    • Ιμανλού μουουμίν Ορθόδοξος Χριστιανλαρούν κεφαετλιγού ιτζίν, σίμτι κίνε ικιντζί κερέτ, Άγιον Όροζλου Αμπαλή Ζαχαρίανιν ιμτατίγιναν, μπασμαγιά βεριλτεί, βέ Χέρκιμ οκούρσα ούτζ τεφά ο Θεός συγχωρήσει ντεγέ
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές