Τουρκικά
Ιστανπολτά: Α. Χακόπ Πογιατζιάν Ματπαασηντά ταπ Ολουνμής τηρ, 1879
304 σ.
  • Ταρικί χαγιαττά σουλούκ ετενίν ομρουνού βε ογραγιατζαγή τετζριπελερί ρουγιά τερτιπίϊλέ, ταρίφ ου πεγιάν ιτζούν, τεελίφ εττιγί κιταπήν τερτζεμεσί ολαράκ

Χριστιάν Γιολτζηληγή : Μουμινίν Χελάκ Σεχριντέν Σεμαβί Σεχρέ ολάν Γιολτζηληγηνή Μισάλ Κοστερέρεκ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ταρικί χαγιαττά σουλούκ ετενίν ομρουνού βε ογραγιατζαγή τετζριπελερί ρουγιά τερτιπίϊλέ, ταρίφ ου πεγιάν ιτζούν, τεελίφ εττιγί κιταπήν τερτζεμεσί ολαράκ
    1. Θεολογία -- Προτεσταντική