Τουρκικά
Ασιτανεδέ Γαλάταδα: Αντωνάκι Ζελιτζ Ταπχανεσινδέ, 1871
[416] σ.
  • Τουρλού κιταπλαρτάν τεβσιριλμίστηρ, Ρούμδζα διληντεν Τουρκ λισανηνά τεφρσίρ ολουνμούστουρ, Κάϊσερι μανσηπηντάν, Νεβσεχερλί Παπά Γεώργιος εφένδιδεν, βέ ιλκ τεφά 1815 σενεσιντέ Πατρικχανετέ πασηλμήσητη. Ζίρα που κιτάπ άλε σεβιγιέ πουλουνμάζ ολούπ, βέ πάζη Χριστιάν καρηντασλαρημητζτάν χεραρέτηλε αρανηλτηγηνή κιορμέγιλεν, τέκραρ τήπκηση ικιντζί τεφά Ικονίου επαρχίασηνταν ολούπ Ισταμπολούν Αντιγόνος αδασηνδά Ασκητής Πάτερ Προκόπιος γέροντανην καριετίγιλεν πασμαγιά βεριλίπ ταπ ολουνμούστουρ

Πού Αλτήνολούκ αγιλάν κιταπτά : πάζι Μάρτυροσλαρήν βέ Οσιοσλαρήν να κληγετλερί Χριστός ιτζούν τζεκτικ λερί καργετλέρ πεγιάντηρ τηγλεγενέ βέ οκουγιανά τζόκ τατλήτηρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τουρλού κιταπλαρτάν τεβσιριλμίστηρ, Ρούμδζα διληντεν Τουρκ λισανηνά τεφρσίρ ολουνμούστουρ, Κάϊσερι μανσηπηντάν, Νεβσεχερλί Παπά Γεώργιος εφένδιδεν, βέ ιλκ τεφά 1815 σενεσιντέ Πατρικχανετέ πασηλμήσητη. Ζίρα που κιτάπ άλε σεβιγιέ πουλουνμάζ ολούπ, βέ πάζη Χριστιάν καρηντασλαρημητζτάν χεραρέτηλε αρανηλτηγηνή κιορμέγιλεν, τέκραρ τήπκηση ικιντζί τεφά Ικονίου επαρχίασηνταν ολούπ Ισταμπολούν Αντιγόνος αδασηνδά Ασκητής Πάτερ Προκόπιος γέροντανην καριετίγιλεν πασμαγιά βεριλίπ ταπ ολουνμούστουρ
    1. Άγιοι -- Συναξάρια