Τουρκικά
[Εν Αθήναις]: [Εκ του Τυπογραφείου ο "Λόγιος Ερμής"], 1863
132 σ.
  • Και τα δύο αντίτυπα είναι ακέφαλα

[Ελληνο-τουρκικοί συνήθεις διάλογοι, ένθα και τύποι επιστολών, κτλ.] : [γιουνάνι βε Τουρκί μουκιαλεμελέρ]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Και τα δύο αντίτυπα είναι ακέφαλα
    1. Ελληνική γλώσσα -- Διάλογοι
    2. Τουρκική γλώσσα -- Διάλογοι