Τουρκικά
31 σ.
  • Μουάχχηρεν ερμενίτζεδεν λισάνη ρουμιγιέ ίλκ γιαζηλαράκ

Χικιαγέγι Κιόρογλου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Μουάχχηρεν ερμενίτζεδεν λισάνη ρουμιγιέ ίλκ γιαζηλαράκ
    1. Αρμενική λογοτεχνία -- Μεταφράσεις στα τουρκικά
    2. Διγενής ο Κιόρογλου