Τουρκικά
Σταμπολτά: Μινασιάν Αρτινίν Πασμαχανεσιντέ ταπ Ολουνμούς τουρ, 1869
303 σ.
  • Άσηλ Γιουνανίτζετεν Άτζηκ Τούρκτζεγε Τερτζουμέ Ολουνούπ

Ιντζιλί Σερίφ : γιάνι Άχτηλ Τζετίτ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Άσηλ Γιουνανίτζετεν Άτζηκ Τούρκτζεγε Τερτζουμέ Ολουνούπ
    1. Προτεσταντισμός