Παιδική βιβλιοθήκη : γιάνι Μεδζμου'άϊ Χηκιαγιάτβε Δουρούπι Εμσάλ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Σοφοκλέους, Γαβριήλ
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Εκ του τυπογραφείου Α. Κορομηλά, 1873
  6. ιβ', [64], [82] σ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές