Τουρκικά
Ιστανπολδά: Κούλαλη Ευαγγελινός Μισαηλίδης Ματπαασηνδά, 1870
48 σ. ; 20 εκ.
  • Μέγας Βασίλεοσουν εξορκισμοσλάρη. Βέ χέρ πίρ χριστιανά φαϊδελού νασιχατλάρ. Βαλιδετουλλάχ χαζρετλερινέ νιγιάζ αρζηχαλί. Χασταλήκ γαζεπινίν δέφ-ου ιζαλεσί ιτζούν Ραππινά Ιησούς Χριστός εφενδιμίζ χαζρετλερινέ δοά. Γιατακδάν καλκδηκδάν σόνρα Αλλαχά δοά. Δευτέρα παρουσίαγε δαµιρ γάϊετ τεεσιρλού πιρ νούκτ. Βέ Βαλίδετουλλαχά δίκερ μεδιχά γιολλού πίρ νιγιάζ μεβδζούδδηρ

Κιουλσένι Ρουχανί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Μέγας Βασίλεοσουν εξορκισμοσλάρη. Βέ χέρ πίρ χριστιανά φαϊδελού νασιχατλάρ. Βαλιδετουλλάχ χαζρετλερινέ νιγιάζ αρζηχαλί. Χασταλήκ γαζεπινίν δέφ-ου ιζαλεσί ιτζούν Ραππινά Ιησούς Χριστός εφενδιμίζ χαζρετλερινέ δοά. Γιατακδάν καλκδηκδάν σόνρα Αλλαχά δοά. Δευτέρα παρουσίαγε δαµιρ γάϊετ τεεσιρλού πιρ νούκτ. Βέ Βαλίδετουλλαχά δίκερ μεδιχά γιολλού πίρ νιγιάζ μεβδζούδδηρ
    1. Θρησκεία
    2. Προσευχές
    3. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία