Τουρκικά
Ασιτανεδέ: Ιγνατιάδηςλερην, Πασμά χανεσινδέ, 1836
78 σ.
  • Που κιταπτζααζήν ιτζινδέ νάκλ ολουνάν Χαζρέτη Αβρααμήν κουρπάν χεκιαγεσηνή, τζόκ σενελέρ ακδεμή Τεβράτη Σεριφδέν αηρματζά, Ιουνανή λισανηνδά πεητλέρ ιλέ γιαζμησλάρησαδα, σίμδι Αναδολουδά Ιουνανή λισανήν πίλμεγεν Χριςιάν καρηνδασλαρημηζήν τζανιέτ μενφαατή ιτζούν, πάζη δινδάρ Χριςιανλαρήν καηρετή ιλέ Τούρκζε λισανηνά τερτζουμά ολουνμούσδουρ

Χαζρέτη Αβρααμήν Κουρπάν Χεκιαγεσή : ζιαδέ τζόκ τζανά μενφαατλή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Που κιταπτζααζήν ιτζινδέ νάκλ ολουνάν Χαζρέτη Αβρααμήν κουρπάν χεκιαγεσηνή, τζόκ σενελέρ ακδεμή Τεβράτη Σεριφδέν αηρματζά, Ιουνανή λισανηνδά πεητλέρ ιλέ γιαζμησλάρησαδα, σίμδι Αναδολουδά Ιουνανή λισανήν πίλμεγεν Χριςιάν καρηνδασλαρημηζήν τζανιέτ μενφαατή ιτζούν, πάζη δινδάρ Χριςιανλαρήν καηρετή ιλέ Τούρκζε λισανηνά τερτζουμά ολουνμούσδουρ