Τουρκικά
Asitane: Δημ. βέ Αθ. Νικολαµιδη ματπαασηνδά τάπ' οληνμήσδηρ, 1884
6 τ.
  • Σαχιπί Ι. Μ. Ποντίδης βέ Σπανίδης Π. Σ.. Με'αρίφ Νάζαρέτ-ι-δζελιλεσινίν 521 Νουμερολή βέ 30 Ζιλκαδέ 1301 βέ 8 Εϊλούλ 1300 ταριχλού ρουχσατή βέ Βατανδασλαρημηζά με'νούς ελφάζ βέ ιστηλιαχάτ βέ Ρούμδζα χουρουφάτ ιλέ Λισάν-η-Τουρκιγέ

Ο άρχων του κόσμου : Μεσχούρ Μόντε-Χρίστο Χηκιαγεσινίν ζεϊλί Λορδ Χοπ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σαχιπί Ι. Μ. Ποντίδης βέ Σπανίδης Π. Σ.. Με'αρίφ Νάζαρέτ-ι-δζελιλεσινίν 521 Νουμερολή βέ 30 Ζιλκαδέ 1301 βέ 8 Εϊλούλ 1300 ταριχλού ρουχσατή βέ Βατανδασλαρημηζά με'νούς ελφάζ βέ ιστηλιαχάτ βέ Ρούμδζα χουρουφάτ ιλέ Λισάν-η-Τουρκιγέ
    1. Γαλλικό μυθιστόρημα