1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Ιστανπολδά]: Ευαγγελινός Μισαηλίδης ταπ Χανεσινδέ, 1865
  6. 352 σ.
    • Ανατολή Γαζέταση μουελλιφί Κούλαλη Ευαγγελινός Μισαηλίδησδεν αδί Τουρκί λισανηνά τερζουμέ, βέ κιαφέϊ Ανατοληλή Ορθόδοξος Χριστιανλαρήν μουταλιαασή ιτζούν τάππ-ου τεμσίλ οληνμούσδηρ
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές