Τουρκικά
Ισταμπολδά: Ντέ Κάστρονουν Πασμαχανεσινδέ, 1826
367 σ.
  • Δινδάρ βε μαχίρ αδεμλέρ μαριφετί ιλέ, Γιουνανί λισανί πίλμεγιεν Άναδολουδακί Χριςιανλερίν τζανιγιέτ μεμφαατλερί ιτζούν ταπ ολυνμούς δουρ

Ρεσουλλερίν Αμελλερινίν βε Ρισαλελερινίν βε Αζίζ Ιωαννήσιν Αποκαλυψισινιν : Γιουνανί λισανινδάν Τουρκ λισανινά Τερτζουμεσί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Δινδάρ βε μαχίρ αδεμλέρ μαριφετί ιλέ, Γιουνανί λισανί πίλμεγιεν Άναδολουδακί Χριςιανλερίν τζανιγιέτ μεμφαατλερί ιτζούν ταπ ολυνμούς δουρ