Τουρκικά
Ασητανέγι Αληεδέ: Η Αγαθή Ελπίς Πασμαχανεσιντέ, 1846
2 τ.
  • Πού ντεφά, Μπάπη Ααλή ταραφηντάν Ματπουάτη ετζνεπιγέ Μουφεττισιντέν ρουχσάτ αληνήπ Τάπ ολουνμούστουρ. Γιάνι, Πήρ κητάπτηρ κι, τζεμίη ζεμανλερτέ γκελμίς γκετζμίς ολάν Φιλόσοφοσλαρην κιταπλαρηντάν τοπλανματζά τζόκ τοχάφ βέ μενφαατλή χικιαγετλέρ, βέ τζόκ φαγιτελή μασαλλάρ πουνούν ιτζιντέ μεβτζούττουρ, πουνλαρήν τοπού νετζέ Ουρούμτζα κιταπλαρτάν σίμτι που ντεφά Τούρκτζεγε τερζουμά ολουνούπ τάπ ολουνμούσουρ

Ηρφάν Ναμέ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Πού ντεφά, Μπάπη Ααλή ταραφηντάν Ματπουάτη ετζνεπιγέ Μουφεττισιντέν ρουχσάτ αληνήπ Τάπ ολουνμούστουρ. Γιάνι, Πήρ κητάπτηρ κι, τζεμίη ζεμανλερτέ γκελμίς γκετζμίς ολάν Φιλόσοφοσλαρην κιταπλαρηντάν τοπλανματζά τζόκ τοχάφ βέ μενφαατλή χικιαγετλέρ, βέ τζόκ φαγιτελή μασαλλάρ πουνούν ιτζιντέ μεβτζούττουρ, πουνλαρήν τοπού νετζέ Ουρούμτζα κιταπλαρτάν σίμτι που ντεφά Τούρκτζεγε τερζουμά ολουνούπ τάπ ολουνμούσουρ
    1. Μυθολογία