Τουρκικά
Ιστανμπολτά: Αρτήν Μινασγιανήν Ταπ Χανεσιντέ Ταπ Ολουμνούς τουρ, 1859
678 σ.
  • Ατζήκ Τούρκτζε λισανηνά τερτζουμέ ολούπ, χάλια τορτουντζού τεφά πασμά ολουντού

Αχτί Τζετίτ Καινή Διαθήκη : γιάνι Ραππιμίζ βε Χελαστζημήζ Ιησούς Χριστοσούν Γενί Βασιετί;κι Ιντζίλι Σερίφ, Ρεσουλλαρήν Αμελλερί βε Μεκτουπλαρή, Χεμ Αποκάλυψις τιρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ατζήκ Τούρκτζε λισανηνά τερτζουμέ ολούπ, χάλια τορτουντζού τεφά πασμά ολουντού
    1. Προτεσταντισμός