Τουρκικά
[Κωνσταντινούπολη]: [Ασιτανετέ Πατρικχανετέ ολάν Πασμαχανετέ], 1800
152 σ.
  • Η έκδοση αποτελείται από δυο διαφορετικά μέρη με διαφορετικές σελίδες τίτλου: A' μέρος: [Βέ σήμτι ίλκ εβέλ πασμαγιά βερητλεί καγισερηλή Παπάζογλου Αβρααμτάν σεπέρ. Που κιταπή οχουγιάν, βέ τηγνεγιέν ολ Χριστιανήν τζανίητζην ούτζ κερέ Κύριε ελέησον τεσίν. Ραχμέτ Ραππητέν, βέ περεκέτ ονά].Α' μέρος: [Εκδόθηκε πρώτη φορά από τον Παπάζογλου Αβραάμ εκ Καισαρείας. Όποιος Χριστιανός διαβάσει ή ακούσει το περιεχόμενο του βιβλίου, τρείς φορές να αναφωνήσει "Κύριε Ελέησον" για την σωτηρία της ψυχής του και ο Θεός θα του χαρίσει ευημερία και ευλογία]. Β' μέρος: [Σατέ Ρώμτζα λησανιντά στιχοσλάριλαν γιαζιλήπ βακούφ ολουντού πανοσιώτατος βέ λογιώτατος, μαρά ναμιντέ Ζάκυνθοστα πουλουνάν αζήζ Βαλιτουλλαχήν αναφωνήτρια τενηλέν μοναστηρινήν ηγουμονοσού Μάξιμος. Εφέντηε σαχιπετλήκ ιτζούν. αχηψ (1967) Σενετέ. Πάατε τούρκτζε λισανά τεβσίρ ολουντού Καµισεριλη Οικονόμος Παπά Ανδρεαστάν Εγκουρλού Κοσμά ογλού χοτζά Ελευθερήν ρέγη ιτιφακήηλαν σενετέ αψπγ' (1783). Β μέρος: [Γραμμένη σε απλή γλώσσα σε στίχους, αφιερωμένη στον πανοσιώτατο και λογιώτατο κύρ Μάξιμο Μαρά (Μητροπολίτη Ιεραπόλεως), ηγούμενο της Μονής της Θεοτόκου της Αναφωνήτριας στη Ζάκυνθο το έτος 1697. Μεταφράστηκε αργότερα στην τουρκική γλώσσα από τον εκ Καισαρείας Οικονόμο παπά Ανδρέα, με τη γνώση και τη συγκατάθεση του εξ Αγκύρας διδασκάλου Κοσμάογλου Ελευθερίου το έτος 1783

[Πεγιούκ Αραμπισταντά Κεφρό σεχερηντέ Αρχιεπίσκοπος Άγιος Γρηγεντιοσούν την μουτζετελεσί Γιαουτί Ερβάνηλαν];Η Θυσία του Αβραάμ : Αβρααμήν Κουρπανή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η έκδοση αποτελείται από δυο διαφορετικά μέρη με διαφορετικές σελίδες τίτλου: A' μέρος: [Βέ σήμτι ίλκ εβέλ πασμαγιά βερητλεί καγισερηλή Παπάζογλου Αβρααμτάν σεπέρ. Που κιταπή οχουγιάν, βέ τηγνεγιέν ολ Χριστιανήν τζανίητζην ούτζ κερέ Κύριε ελέησον τεσίν. Ραχμέτ Ραππητέν, βέ περεκέτ ονά].Α' μέρος: [Εκδόθηκε πρώτη φορά από τον Παπάζογλου Αβραάμ εκ Καισαρείας. Όποιος Χριστιανός διαβάσει ή ακούσει το περιεχόμενο του βιβλίου, τρείς φορές να αναφωνήσει "Κύριε Ελέησον" για την σωτηρία της ψυχής του και ο Θεός θα του χαρίσει ευημερία και ευλογία]. Β' μέρος: [Σατέ Ρώμτζα λησανιντά στιχοσλάριλαν γιαζιλήπ βακούφ ολουντού πανοσιώτατος βέ λογιώτατος, μαρά ναμιντέ Ζάκυνθοστα πουλουνάν αζήζ Βαλιτουλλαχήν αναφωνήτρια τενηλέν μοναστηρινήν ηγουμονοσού Μάξιμος. Εφέντηε σαχιπετλήκ ιτζούν. αχηψ (1967) Σενετέ. Πάατε τούρκτζε λισανά τεβσίρ ολουντού Καµισεριλη Οικονόμος Παπά Ανδρεαστάν Εγκουρλού Κοσμά ογλού χοτζά Ελευθερήν ρέγη ιτιφακήηλαν σενετέ αψπγ' (1783). Β μέρος: [Γραμμένη σε απλή γλώσσα σε στίχους, αφιερωμένη στον πανοσιώτατο και λογιώτατο κύρ Μάξιμο Μαρά (Μητροπολίτη Ιεραπόλεως), ηγούμενο της Μονής της Θεοτόκου της Αναφωνήτριας στη Ζάκυνθο το έτος 1697. Μεταφράστηκε αργότερα στην τουρκική γλώσσα από τον εκ Καισαρείας Οικονόμο παπά Ανδρέα, με τη γνώση και τη συγκατάθεση του εξ Αγκύρας διδασκάλου Κοσμάογλου Ελευθερίου το έτος 1783
    1. Κρητικό δράμα (Τραγωδία) -- Μεταφράσεις στα Καραμανλίδικα
    2. Γρηγέντιος Ταφάρ, Άγιος, (θ. 552)