Τουρκικά
Ιστανπολτά: Α. Χ. Πογιατζιάν Ματπαασηντά ταπ Ολουνμούς τουρ, 1884
1510 σ.
  • Αν Άσηλ Μουχαρρέρ Πουλουντουγού Ιπρανί βε Γιουνανί Λισανλαρηντάν Τερτζουμέ Ολουνούπ. Ιγγιλτερρατά βε Μεμαλίκι Σαϊρετέ Μουκαττές Κιταπλαρήν Νεσρι Ιτζούν Τεσκίλ Ετιλέν Σιρκετίν Μεσαριφίϊλε

Κιτάπη Μουκαττές γιάχοτ Άχτη Ατίκ ιλέ Άχτη Τζετίτ : γιάνι Παλαιά βε Νέα Διαθήκη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Αν Άσηλ Μουχαρρέρ Πουλουντουγού Ιπρανί βε Γιουνανί Λισανλαρηντάν Τερτζουμέ Ολουνούπ. Ιγγιλτερρατά βε Μεμαλίκι Σαϊρετέ Μουκαττές Κιταπλαρήν Νεσρι Ιτζούν Τεσκίλ Ετιλέν Σιρκετίν Μεσαριφίϊλε
    1. Προτεσταντισμός