Κιτάπη Μουκαττές γιάχοτ Άχτη Ατίκ ιλέ Άχτη Τζετίτ : γιάνι Παλαιά βε Νέα Διαθήκη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Ιστανπολτά]: Α. Χ. Πογιατζιάν Ματπαασηντά ταπ Ολουνμούς τουρ, 1884
  6. 1510 σ.
    • Αν Άσηλ Μουχαρρέρ Πουλουντουγού Ιπρανί βε Γιουνανί Λισανλαρηντάν Τερτζουμέ Ολουνούπ. Ιγγιλτερρατά βε Μεμαλίκι Σαϊρετέ Μουκαττές Κιταπλαρήν Νεσρι Ιτζούν Τεσκίλ Ετιλέν Σιρκετίν Μεσαριφίϊλε
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές