Οθωμανική εγκυκλοπαίδεια : τόμος πρώτος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινούπολει]: Τύποις Βουτυρά και Σ/ΑΣ, 1876
  6. 160 σ.
    • Κείμενο γραμμένο στα ελληνικά, οθωμανικά και καραμανλήδικα
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές