Τουρκικά
Ιστανπολδά: Λι Ευαγγελινός Μισαηλίδης Πασμαχανεσινδέ, 1860
3 τ. ; 22 εκ.
  • Σσεραίτ βέ ακαίδ, βέ εσάση Μεζχέπι Ιησεβιεγιέ δαίρ ναδίρ-ουλ-εμσάλ πίρ κιτάπ-η μουστετάπ ολούπ, ούτζ Δζιλδέ μουνκασήμ βέ τάππ-ου τεμσίλ οληνμήσδηρ

Χαζινέϊ Αράϊ Μουστακημέϊ Μεσιχιέ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σσεραίτ βέ ακαίδ, βέ εσάση Μεζχέπι Ιησεβιεγιέ δαίρ ναδίρ-ουλ-εμσάλ πίρ κιτάπ-η μουστετάπ ολούπ, ούτζ Δζιλδέ μουνκασήμ βέ τάππ-ου τεμσίλ οληνμήσδηρ
    1. Θρησκεία
    2. Χριστιανισμός
    3. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία