Χαμίϊ Ορθοδοξία : γιάνι Προτεστανλήκ δεσισελερινέ καρσού Ορθοδοξίαϊ χημαγέ, βέ Προτεστανληγήν ιπτιδάϊ ζουχουρινί βέ ιϊτικαδηνή ιφαδέ ιδέρ πίρ κιτάπη μουστετάπδηρκι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. Τουρκικά
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Δερί Σααδετδέ]: Ε. Μισαηλίδης ματπαασηνδά, 1883
  6. 336 σ. ; 21 εκ.
    • Ίπτιδα Πατρικχανεμιζίν "Αλήθεια" γαζέτασηνα δέρδζ οληναράκ, σόνρα μααρίφ ναζαρέτι δζελιλεσί ρουχσατή ιλέ άϊριδζε πασηλμής, βέ Ταραφημηζδάν Τούρκδζεγιε πι-τ-τερδζουμέ "Ανατολή" γαζέτασηνα δέρ οληναράκ πού δεφά άϊριδζε τάππ-ου τεμσίλ οληνμούσδηρ
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές