Τουρκικά
Δερί Σααδετδέ: Ε. Μισαηλίδης ματπαασηνδά, 1883
336 σ. ; 21 εκ.
  • Ίπτιδα Πατρικχανεμιζίν "Αλήθεια" γαζέτασηνα δέρδζ οληναράκ, σόνρα μααρίφ ναζαρέτι δζελιλεσί ρουχσατή ιλέ άϊριδζε πασηλμής, βέ Ταραφημηζδάν Τούρκδζεγιε πι-τ-τερδζουμέ "Ανατολή" γαζέτασηνα δέρ οληναράκ πού δεφά άϊριδζε τάππ-ου τεμσίλ οληνμούσδηρ

Χαμίϊ Ορθοδοξία : γιάνι Προτεστανλήκ δεσισελερινέ καρσού Ορθοδοξίαϊ χημαγέ, βέ Προτεστανληγήν ιπτιδάϊ ζουχουρινί βέ ιϊτικαδηνή ιφαδέ ιδέρ πίρ κιτάπη μουστετάπδηρκι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ίπτιδα Πατρικχανεμιζίν "Αλήθεια" γαζέτασηνα δέρδζ οληναράκ, σόνρα μααρίφ ναζαρέτι δζελιλεσί ρουχσατή ιλέ άϊριδζε πασηλμής, βέ Ταραφημηζδάν Τούρκδζεγιε πι-τ-τερδζουμέ "Ανατολή" γαζέτασηνα δέρ οληναράκ πού δεφά άϊριδζε τάππ-ου τεμσίλ οληνμούσδηρ
    1. Προτεσταντισμός
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία