Τουρκικά
Εν Κωνσταντινούπολη: Τύποις "Ασίας";Τύποις Δημ. Καρασάββα, 1910
3 τ. ( 491 σ.)
  • Ο 2ος και ο 3ος τόμος τυπώθηκαν από το τυπογραφείο Δυμ. Καρασάββα

Φιλοσοφοσούν κεδζελερί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ο 2ος και ο 3ος τόμος τυπώθηκαν από το τυπογραφείο Δυμ. Καρασάββα
    1. Αγγλική λογοτεχνία -- Μεταφράσεις στα τουρκικά