Τουρκικά
Ιστάνπολ: Ευαγγελινός Μισαηλίδης Ματπαασηνδά, 1868
4 τ.
  • Μετάφραση περιεχομένων: Τ.1. Συλλογή Νόμων του Μεγάλου Κράτους -- Τ.2. Κανονισμός Επαρχιών -- Τ.3. Ανάλυση Εμπορικών Νόμων -- Τ.4. Κανονισμός της Γενικής Διοίκησης των Επαρχιών

Δουστούρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Μετάφραση περιεχομένων: Τ.1. Συλλογή Νόμων του Μεγάλου Κράτους -- Τ.2. Κανονισμός Επαρχιών -- Τ.3. Ανάλυση Εμπορικών Νόμων -- Τ.4. Κανονισμός της Γενικής Διοίκησης των Επαρχιών
    1. Δίκαιο -- Τουρκία