Τουρκικά
Δερί Σααδετδέ: Ευαγγελινός Μισαηλίδης Ματπαασηνδά, 1886
272 σ.

Ηφετλού βε Ησμετλού Μάρθα : Φαμίλιαλαρα Μαχσούς Χικιαγέι Νεφισέ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο