Τουρκικά
Ιστανπολτά: Χ. Ματτεοσιάν Ματπαασηντά ταπ Ολουνμούς Τήρ, 1911
828, 261 σ.
  • Αν Ασήλ Μουχαρρέρ Πουλουντουγού Ιπρανί βε Κιλτανί βε Γιουνανί Λισανλαρηντάν Πιτ Τερτζεμέ

Κιτάπη Μουκαττές γιάχοτ Άχτη Ατίκ ιλέ Άχτη Τζετίτ :γιάνι Παλαιά βε Νέα Διαθήκη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Αν Ασήλ Μουχαρρέρ Πουλουντουγού Ιπρανί βε Κιλτανί βε Γιουνανί Λισανλαρηντάν Πιτ Τερτζεμέ