Ελληνικά
2004
201-208
  • (gre) Μελέτη που αναφέρεται στον ρόλο των μαθηματικών στην επιστήμη της βιολογίας

Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΒΙΛΟΓΙΑΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο