Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΒΙΛΟΓΙΑΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 2004
  6. 201-208
    • Μελέτη που αναφέρεται στον ρόλο των μαθηματικών στην επιστήμη της βιολογίας