Τουρκικά
Κωνσταντινούπολις: Τυπογραφικά Καταστήματα Γ. Δ. Πρωτόπαπα και Σας, 1913
303 σ.
  • Σαλναμέ Νεβσεχιρλιλερίν "Παπά Γεώργιος" δζεμιετί ταραφηνδάν Νέβσεριχ Ρούμ μεκτεπλερί συσσίτιονη μενφαατηνά ολαράκ νεσρ ολουνούρ

Μικρασιατικόν Ημερολόγιον ο "Αστήρ" 1914 : Ανατολή Ρουμλαρηνά μαχσους ιλμί, εδεπί, φεννί μουσαββέρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σαλναμέ Νεβσεχιρλιλερίν "Παπά Γεώργιος" δζεμιετί ταραφηνδάν Νέβσεριχ Ρούμ μεκτεπλερί συσσίτιονη μενφαατηνά ολαράκ νεσρ ολουνούρ
    1. Ημερολόγια -- Μικρασιατικός ελληνισμός
    2. Μικρά Ασία