Τουρκικά
Δερί Σααδέτ: Αλέξανδρος Νομισματίδης ματπαασηνδά, 1896
170 σ.
  • Μεαρίφ ναζαρέτι δζελιλεσινίν ρουχσατή ιλέ τάπ ολουνμούσδηρ

Καισάρεια Μητροπολιτλερί βέ Μααλουμάτη Μουτενεββιά

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Μεαρίφ ναζαρέτι δζελιλεσινίν ρουχσατή ιλέ τάπ ολουνμούσδηρ
    1. Καισαρεία (Μικρά Ασία) -- Εκκλησιαστική ιστορία