Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΚΛΑΜΨΕΩΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑΣ

INFLUENCE OF SOLAR PROTON EVENT ON UPPER STRATOSPHERIC TEMPERATURES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sehra S. | Poulakos K | Πουλάκος Κωνσταντίνος | Ζερεφός, Χρήστος (1943-) | Ξανθάκης Ιωάννης | Ρεπαπής Χ | Sehra S.
  5. 1980
  6. 363-371
    • This paper examines the temperatures of the stratosphere above 35-40km at high latitudes were significantly lower and expected following the adnormal solar activity of August 1972. The observed cooling to possibly associated with larger scale ozone reductions of the upper stratosphere over the polar cap related to the same proton event heath et al. 1977. Tentative model calculations of the expected stratosphere cooling rates due to earlier proposed catolytic destruction of ozone by nitrogen oxides produced by the solar event were found to be in reasonable agreement with the observations.
    • Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι διαφορές από χρονική τιμή των μέσων μηνιαίων τιμών της θερμοκρασίας της στρατόσφαιρας προ και μετά τον Αύγουστο 1972 όπου συνέβη ασυνήθιστη ισχυρή εκπομπή ηλιακών πρωτονίων προερχομένων από ηλιακές εκλάμψεις. Χρησιμοποιούνται μετρήσεις της θερμοκρασίας της στρατόσφαιρας, δια πυραύλων σε διάφορα ύψη. Το δεύτερο σκέλος αφορά την ερμηνεία του φυσικού μηχανισμού δια του οποίου η ηλιακή έκλαμψη πρωτονίων οδήγησε στην ψύξη της ανωτέρας στρατόσφαιρας, πάνω από τα βορειότερα γεωγραφικά πλάτη.