Ελληνικά
Αθήναι: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2013
178 σελ. : εικ. ; 30 εκ.
978-960-404-253-1

Αι Επτάλοφοι Αθήναι και το Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Αστρονομία -- Ελλάδα
    2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών