Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

  1. Οργανισμός
    1. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)