Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ

THE LOGIC OF INFINITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Zervos Panagiotis | Ζερβός, Παναγιώτης (1878-1952)
  5. 1947
  6. 133-142
    • The definition of infinity, it's content and an analysis of basic concepts.
    • Ορισμός του απείρου, περιεχόμενο και ανάλυση βασικών εννοιών.