Ελληνικά
Εν Αθήναις: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2012
471 σελ.
978-960-404-228-9
  • Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές

Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου του λατινοκρατούμενου ελληνισμού : τα λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
    1. Δίκαιο, Μεταβυζαντινό
    2. Δίκαιο, Βυζαντινό -- Ιστορία -- Πηγές