Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου του λατινοκρατούμενου ελληνισμού : τα λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014)
  3. gre
  4. Χατζάκης, Γιάννης
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2012
  6. 471 σελ.
  7. 978-960-404-228-9
    • Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές