Δίκαιο, Μεταβυζαντινό

  1. Έννοια
    1. Δίκαιο, Μεταβυζαντινό -- Ιστορία -- Πηγές