ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kouzis Aristotles | Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960) | Στεφανίδης Μιχαήλ | Κούζης, Αριστοτέλης Π. (1875-1961)
  5. 1955
  6. 350-353
    • M. Exarhopoulo's book " Childrens psychology after pedagogic applications" is presented in which all malters relative to the mental development of children in all the stages of childrens life are examined. Also, m. G. Drakou's book "The therapeutic methods of infections" is presented in which the major progress of therapeutic of infections diseases is studied especially with chenotherapy and autibiotic means. Finally, the book "Geological map of Greece" by the Geology Institute is presented.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Εξαρχόπουλου "Ψυχολογία του παιδός μετά παιδαγωγικών εφαρμογών", στο οποίο εξετάζονται όλα τα θέματα τα σχετικά με την ψυχική εξέλιξη του παιδιού σ' όλες τις περιόδους της παιδικής ηλικίας. Επίσης, παρουσιάζεται το βιβλίο του Γ. Δράκου "Η θεραπευτική των λοιμώξεων", στο οποίο μελετώνται οι μέγιστες πρόοδοι της θεραπευτικής των λοιμωδών νόσων, κυρίως με χημειοθεραπευτικά και αντιβιοτικά μέσα. Τέλος, παρουσιάζεται ο "Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος" του Ινστιτούτου Γεωλογίας.