ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΝ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ

THE INFLUENCE OF THE ULTRAVIOLET RAYS ON THE METABOLISM OF CARBOHYDRATES AND OF AUDITY DURING THE DRYING OF RAISINS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Cribas Vas.
  5. 1949
  6. 258-262
    • The results of studies concerning the increase of total audity during under shade drying are announced. Samples from 2 vineyards were taken, one with white grapes and the other with coloured grapes.
    • Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα ερευνών σχετικών με την αύξηση της ολικής οξύτητας κατά την υπό σκιά αποξήρανση. Λήφθηκαν δείγματα από 2 ποικιλίες αμπέλου , μίας με λευκές ράγες και μίας με έγχρωμες.