ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΙΝΩΝ ΖΥΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

STUDY ON ACTIVE LEAVENS IN ATTICA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεφανόπουλος Ορέστης Ι
  5. 1949
  6. 215-226
    • This study is about active leavens that meet in grapes desigrated for vinification from the variety "Savatiano" in Attica.
    • Η μελέτη αφορά δραστήριες ζύμες , που συναντώνται επί των για οινοποίηση προοριζομένων σταφυλών της ποικιλίας Σαββατιανόν της Αττικής.