ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙ

MATHEMATICS FROM PLATO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Zervos S.P | Ζερβός, Παναγιώτης (1878-1952)
  5. 1949
  6. 153-164
    • On the occasion of the birthday celebration of plato, (7 th Thargilionos 472 b.c.) his contribution to mathematic science is studied. Plato's involvement with mathematics is not greatly known even though his contribution to it was impressing.
    • Με αφορμή τον εορτασμό της γενέθλιας ημέρας του Πλάτωνα , (7η Θαργηλιώνος 472 π.χ. ) μελετάται η συμβολή Του στην Μαθηματική Επιστήμη. Η ενασχόληση του Πλάτωνα με τα μαθηματικά δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή παρόλο ότι η συμβολή του σε αυτά ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή.