1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1951
  6. 95-99
    • Meteorological criteria by which winter and Summer periods are classified in five catedgories, are stated.
    • Διατύπωση μετεωρολογικου κριτηρίου δια τον οποίον ταξινομούνται οι χειμερινές και θερινές περίοδοι σε πέντε κατηγορίες.