ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

CONTRIBUTION TO THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF WINTER AND SUMMER PERIODS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1951
  6. 95-99
    • Meteorological criteria by which winter and Summer periods are classified in five catedgories, are stated.
    • Διατύπωση μετεωρολογικου κριτηρίου δια τον οποίον ταξινομούνται οι χειμερινές και θερινές περίοδοι σε πέντε κατηγορίες.