Το κλάδευμα της εληάς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 14196
  4. GR-AtACAb10072740
  5. Ελληνικά
  6. Φιλιππόπουλος, Γεώργιος Κ.
  7. Εν Αθήναις: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1931
  8. 36